Stacks Image 51
VastgoedPRO is de Nederlandse beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals, zoals makelaars en taxateurs, in Nederland en heeft ruim 800 aangesloten leden.
VastgoedPRO richt zich als beroepsvereniging vooral op het vakgebied van de makelaar en de taxateur en dus niet op de branche als geheel.
De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevoordeling en het faciliteren van de leden bij hun beroep als makelaar en/of taxateur.
De leden bedienen klanten in de particuliere (woning)markt alsook op de zakelijke markt voor bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed. Lees meer...


Stacks Image 54
SVMNIVO is de handelsnaam van Examenadviesburo bv.
De vennootschap is een verzelfstandigde voortzetting (in 2001) van de Stichting Vakexamen Makelaardij in onroerende goederen SVM. Lees meer...
Stacks Image 60
Beëdigd persoon die zijn beroep maakt van het sluiten van overeenkomsten op last van en namens personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat (Wetboek v.Koophandel art.62); tussenhandelaar.