Stacks Image 54
SVMNIVO is de handelsnaam van Examenadviesburo bv.
De vennootschap is een verzelfstandigde voortzetting (in 2001) van de Stichting Vakexamen Makelaardij in onroerende goederen SVM. Lees meer...
Stacks Image 60
Beëdigd persoon die zijn beroep maakt van het sluiten van overeenkomsten op last van en namens personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat (Wetboek v.Koophandel art.62); tussenhandelaar.